GRZEGORZ PIEKARCZYK

Creating new things give me the greatest joy. For years I was dealing with different fields and I chose the management which allows me to develop myself. I devoted my recent time to the fitness market in which in my opinion I have the greatest possibilities. My management studies with Business and Marketing specialization gave me skills which I am using now with my work.

Write what You need and I will create it.

_________________________________________________

PL Myślę projektowo. Tworzenie nowych rzeczy sprawia mi największą radość. Latami zajmując się różnymi dziedzinami wybrałem zarządzanie, które pozwala mi cały czas się rozwijać. Ostatni czas poświęciłem rynkowi fitness, który dużo mnie nauczył. To w nim mam największe możliwości. Studia prawnicze oraz studia z zarządzania z biznesem i marketingiem w sieci, dały mi podstawy do wykorzystywania zdobytego doświadczenia w kolejnych projektach.

Napisz czego potrzebujesz, a ja wdrożę to w życie.